()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vårt fremste nasjonale fortrinn innen klinisk forskning er tilgang til representative pasientmaterialer.

  Prosjektet startet ved Kompetansesenter for lindrende behandling, Ullevål universitetssykehus. Hensikten var å bidra til å bedre den lindrende behandlingen for pasienter med Parkinsons sykdom. Samarbeid ble opprettet med Nevrologisk avdeling, Akershus universitetssykehus om en studie av pasientenes selvrapporterte helse og med Oslo og Akershus Parkinsonforening om pasientopplæring.

  Forskergruppen har bestått av fagpersoner fra Ullevål universitetssykehus og Akershus universitetssykehus med kompetanse i klinisk praksis og måling av selvrapportert helse samt en epidemiolog fra Divisjon for psykisk helse ved Folkehelseinstituttet.

  Ordforklaringer

  Parkinsons sykdom er en nevrodegenerativ lidelse som rammer ca. 1 – 2 % av mennesker over 65 år. Sykdommen fører til skjelvinger, stivhet og bevegelseshemning. Etiologien er i de fleste tilfeller ukjent (1).

  SF-36 (Short Form-36): Spørreskjema som omfatter 36 spørsmål om opplevd helse, funksjon og livskvalitet de siste fire ukene.

  Mini Mental Status (MMS): er et screeninginstrument som tester om det foreligger moderat grad av kognitiv svikt. Ved begynnende demens er MMS for lite sensitivt (2). Skår under 24 (av maksimalt 30) indikerer ofte kognitiv svikt. I denne studien ble pasienter med skår < 23 ekskludert.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media