Fare for liv og helse

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Før påske slo Folkehelseinstituttet alarm om et nytt utbrudd av E coli O157. Alle landets kommuneoverleger ble varslet via e-post om hva de skulle foreta seg. Det vil si – ikke riktig alle: e-posten kom ikke frem til Oslo kommune før etter tre dager. Saken illustrerer noe som er i ferd med å bli et stort problem for helsetjenesten. Kommunikasjon er bokstavelig talt livsviktig, og e-post og Internett gir store muligheter for god og effektiv informasjonsutveksling. Men stadig oftere blir e-post stoppet eller rett og slett borte, og en lang rekke sykehus har IT-systemer som hindrer medarbeiderne i å utnytte de mulighetene nettet gir. Begrunnelsen er som oftest datasikkerhet. Men det er bare et spørsmål om tid før dette blir alvorlig for pasientsikkerheten.

Anbefalte artikler