Urinprøve for deteksjon av prostatakreft?

Medisinsk nytt Onkologi Urologi
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En metabolitt kalt sarkosin er høyere i urin og plasma fra prostatakreftpasienter enn blant friske menn.

  Forskere har ved å benytte kromatografibasert massespektroskopi nå isolert 1 126 metabolitter fra prøver fra prostatavev, serum og urin (1). De identifiserte 87 metabolitter hvis mengde var forskjellig hos menn med prostatakreft sammenliknet med friske menn.

  Nivået av metabolitten sarkosin (N-metylglysin) var høyere jo mer avansert kreftsykdommen var, og kunne påvises i urin og plasma. Forskergruppen gjorde så celleforsøk og viste at ved å hemme danningen av sarkosin ble prostatakreftceller mindre invasive. Ved å addere sarkosin til benigne epitelceller fra prostata fikk cellene invasive egenskaper.

  – Dette er en veldig interessant studie, sier overlege Wolfgang Lilleby ved Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet. Man har også tidligere gjort undersøkelser med tanke på urinprøve som screeningmateriale, og proteinet PCA3 er et annet kandidatprotein (2). En markør som kan skille klinisk signifikant prostatakreft fra prostatakreft som aldri vil gi seg til kjenne klinisk, ville være et svært viktig funn.

  – Resultatene fra cellestudiene tyder på at i tillegg til at sarkosin kan egne seg som en markør for deteksjon av prostatakreft, kan det også være et aktuelt mål for terapi. Nivået av sarkosin kan påvirkes gjennom kostholdet, noe som gjør funnet ekstra spennende. Det gjenstår selvsagt mye arbeid før disse nye resultatene eventuelt kan implementeres i daglig praksis, sier Lilleby.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media