Uklart om akupunktur og smerte

Medisinsk nytt Anestesiologi
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Akupunktur har liten smertelindrende effekt, ifølge en ny metaanalyse.

  Studier har antydet at penetrasjon gjennom huden med en nål har fysiologisk effekt uavhengig om det skjer ved et akupunkturpunkt eller ikke. Nå har danske forskere foretatt en metaanalyse av litteraturen om akupunktur og smertelindring (1).

  13 studier med til sammen 3 000 pasienter omfattet både tradisjonell akupunktur og elektroakupunktur i tillegg til etablert behandling. Studier av transkutan elektrisk nervestimulering og manuell akupressur var ekskludert. Ingen av forsøkene var blindet for behandler. Placeboakupunktur kunne være både penetrasjon med nåler utenom akupunkturpunkter eller bruk av ikke-penetrerende nåler.

  En liten forskjell ble funnet mellom akupunktur og placeboakupunktur med henblikk på smertelindring. Placeboakupunktur hadde en moderat bedre effekt enn ingen akupunktur, men her var det en betydelig heterogenitet i resultatene.

  – Innenfor akupunkturforskning forsøker vi å sortere ut hvor akupunktur er et nyttig supplement til etablert behandling, sier leder Sameline Grimsgaard ved Klinisk forskningssenter, Universitetssykehuset Nord-Norge. Min vurdering er at analysen ikke kan si noe om den kliniske nytten av akupunktur ved ulike smertetilstander. De har sammenstilt studier av smertetilstander som har helt forskjellig etiologi og forløp, som hodepine, osteoartritt, lave ryggsmerter, postoperativ smerte, fibromyalgi og arrsmerter. Det var også stor variasjon i type og varighet av akupunkturbehandlingen.

  – Når dette er sagt, er resultatet forenlig med hypotesen om at for å oppnå en smertelindrende effekt, er det kanskje ikke avgjørende at nålene stikkes i akupunkturpunkter, men at pasientene får behandling med nåler. Det er et interessant forskningsspørsmål, sier Grimsgaard.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media