Effektive tiltak mot fedme hos barn

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ulike programmer for endring av levevaner i familien gir redusert overvekt, og økt fysisk aktivitet på skolen bedrer elevenes fysiske form og helse.

  Det er usikkert hvilke behandlingstiltak som har best effekt ved fedme hos barn og unge. En ny kunnskapsoppsummering fra Cochrane-samarbeidet viser at programmer som er rettet mot endring av levevaner i familier, har effekt ved 6 – 12 måneders observasjon (1). Forfatterne inkluderte 64 studier til og med mai 2008. 54 av disse omhandlet endring i levevaner, med fokus på henholdsvis fysisk aktivitet og inaktivitet (12), diett (6) og atferdsorienterte behandlingsprogram (36). Ti studier omhandlet medikamentell intervensjon. Ingen studier om kirurgisk behandling ble kvalifisert.

  Metaanalysene viste at ulike former for familiebasert atferdsbehandling for endring av levevaner ga bedre effekt enn standard behandling eller selvhjelp ved overvekt hos barn og ungdom. Det var ikke holdepunkt for at en metode ga bedre effekt enn andre metoder. Medikamenter resulterte i ytterligere overvektsreduksjon hos ungdom, men ga en del ubehagelige bivirkninger.

  En annen kunnskapsoppsummering har sett på effekten av skolebaserte tiltak for å øke fysisk aktivitet og form hos barn og unge (2). 26 studier inngikk i metaanalysen, som viste signifikant positiv effekt i forhold til utfallsmålene varighet av fysisk aktivitet, skjermtid, maksimalt oksygenopptak og serum-kolesterol.

  Disse to kunnskapsoppsummeringene støtter at individuelt rettet forebygging og behandling av fedme hos barn og ungdom bør foregå i lokalsamfunnet. Tiltakene bør være rettet inn mot endring av levevaner i familier og økt fysisk aktivitet på skolene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media