Martin Handeland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Martin Handeland

Jøran Hjelmesæth, Dag Hofsø, Martin Handeland, Line Kristin Johnson, Rune Sandbu
20.09.2007
Vektreduserende kirurgi kan være god behandling for sykelig fedme, men kan også medføre alvorlige komplikasjoner. Siden mellom 50 000 og 100 000 nordmenn kan være sykelige fete, er det klart at de...
Martin Handeland, Jøran Hjelmesæth
01.01.2009
Kunnskapsgrunnlaget om forekomst, forebygging og behandling av overvekt og fedme hos norske barn bør styrkes Verdens helseorganisasjon (WHO) har observert en urovekkende og rask global økning av...
Martin Handeland
16.04.2009
Ulike programmer for endring av levevaner i familien gir redusert overvekt, og økt fysisk aktivitet på skolen bedrer elevenes fysiske form og helse. Det er usikkert hvilke behandlingstiltak som har...
Martin Handeland
01.01.2009
Apovian, CM Lenders, CM A clinical guide for management of overweight and obese children and adults 309 s, tab, ill. Boca Raton, FL: CRC Press, 2007. Pris USD 85. ISBN 978-0-8493-3085-8 Denne guiden...
Martin Handeland, Rune Sandbu, Jøran Hjelmesæth
04.03.2011
De fleste ungdommer med alvorlig fedme får vedvarende eller økende fedme i voksen alder. Tilstanden er forbundet med redusert livskvalitet og depressive symptomer, samt økt risiko for følgesykdommer...