Brunt fett stammer fra muskelceller

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ny forskning viser at noen brune fettceller stammer fra muskelprogenitorceller. Kan dette fettet styres av kosthold eller medikamenter?

  Brunt fett kan øke energiforbruket og beskytte mot overvekt. Dette skyldes at brune fettceller uttrykker frikoblingsproteinet UCP1 (uncoupling protein 1). Dette proteinet frikobler oksidativ fosforylering i mitokondriene som brune fettceller er rike på. UCP1 påvirker ATP-produksjonen. Dette betyr at brune fettceller kan produsere betydelige mengder varme og derved frigjøre energi. Mens man tidligere trodde at kun småbarn hadde brunt fettvev, vet man nå at også voksne mennesker har dette. Amerikanske forskere har vist at brune fettceller, men ikke hvite, kan utvikles fra celler i den myogene stamcellelinjen (1).

  Ved hjelp av celle- og musestudier viste forskerne at transkripsjonsfaktoren PRDM16 kontrollerer i hvilken retning stamcellene skal utvikle seg – til myoblaster eller til brune fettceller. Redusert ekspresjon av PRDM16 medfører økt differensiering til skjelettmuskelceller, mens overuttrykk gir differensiering til brune fettceller. De hvite fettcellene er ikke regulert på tilsvarende måte.

  – Det nye er altså at i alle fall noen brune fettceller har felles opphav med muskelceller og at differensieringen til brune fettceller er styrt av PRDM16, sier professor Christian A. Drevon ved Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo.

  – Ett av de opplagte spørsmålene er hva som styrer uttrykket av PRDM16. Vi vet fra før at kuldeeksponering og betaadrenerg stimulering kan føre til økning av brune fettceller i hvitt fettvev, men disse brune fettcellene kommer ikke fra den myogene stamcellelinjen. Spørsmålet er om de brune fettcellene av myogen opprinnelse kan styres av faktorer i kosten eller av farmakologisk aktive stoffer. Temaet er meget sentralt i forståelsen av energibalansen, og er derfor knyttet til utviklingen i kroppsvekt, sier Drevon.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media