Forskning på diaré hos barn i u-land er nedprioritert

Internasjonal medisin
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Diaré hos barn krever nesten to millioner liv per år og er årsaken til totalt 18 % av dødsfall blant barn. Likevel er ikke dette et prioritert forskningsområde. Forskning på type 2-diabetes blir tilgodesett med ti ganger så mye midler som forskning på diaré sett i forhold til sykdomsbyrden i befolkningen.

  Det fjerde tusenårsmålet til FN er å redusere dødeligheten blant barn under fem år med to tredeler i perioden 1990 – 2015. Ferske beregninger viser ingen økning i reduksjonshastigheten, og det er fare for at man ikke når dette målet. Globalt er pneumoni den vanligste og diaré den nest vanligste dødsårsaken blant barn. Sammen utgjør dødsfall forårsaket av pneumoni og diaré hos barn en større andel enn dødsfall som tilskrives røyking, og dobbelt så mange dødsfall som hiv/aids forårsaker årlig. I en artikkel nylig publisert i PLoS Medicine defineres prioriteringer innen diaréforskning basert på en metode utviklet av Child Health and Nutrition Research Initiative (1).

  Områder det trengs videre forskning på for å bedre overlevelsen av diaré blant barn, er knyttet til helsesystemer, helsepolitikk og epidemiologiske spørsmål. Målet er at man gjennom denne type forskning kan finne løsninger knyttet til gjennomføring av tiltak, effektivitet og optimalisering av kjente tiltak, slik som orale rehydreringssalter løst i rent vann, sinktilskudd og morsmelkernæring. Dessverre er viktigheten av disse forskningsområdene lite anerkjent blant dem som finansierer forskningen, sannsynligvis fordi resultatene neppe vil medføre førstesideoppslag eller utvikling av kommersielle produkter.

  Årlig brukes hele 126 milliarder amerikanske dollar til medisinsk forskning (tall fra 2003). Ser man på pengebruken i forhold til sykdomsjusterte leveår (disability adjusted life years, DALY), er det store ulikheter mellom ulike sykdomsgrupper. Det brukes mindre enn ti dollar per sykdomsjusterte leveår på diaréforskning, mot 102 dollar per sykdomsjusterte leveår til forskning på type 2-diabetes. Det er alvorlig at det fortsatt er så høy dødelighet pga. diaré når det finnes kostnadseffektive tiltak og tilgjengelige ressurser til å gjennomføre dem.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media