Anne Forus Om forfatteren
Artikkel

Lite søvn kan være en forklaring på barselkvinners problemer med tretthet og manglende krefter, men det kan også være tegn på depresjon.

Signe Karen Dørheim. Foto Marte Monsen Strandskog, Stavanger universitetssjukehus

Kvinners søvn forandres i barseltiden, men det har vært lite forskning på sammenhengen mellom endret søvnmønster og depresjon. Signe Karen Dørheim har undersøkt forekomst og risikofaktorer for depresjon etter fødselen hos kvinner i Norge og Nepal. I Norge ble også søvnmønsteret etter fødselen studert.

– I begge landene var depresjon i barseltiden relatert til dårlig søvn, et dårlig forhold til partneren, tidligere depresjon, depresjon under svangerskapet og påkjenninger det siste året, som tap av nære pårørende eller sykdom, sier Dørheim.

Nær 60 % av de norske barselkvinnene hadde søvnproblemer 7 – 11 uker etter fødselen. De fleste sov mindre enn anbefalt. Dårlig søvn var relatert til depresjon, men forekom også oftere hos førstegangsfødende, kvinner som kombinerte amming med flaskemelk, og kvinner som tidligere hadde søvnproblemer. Mødre som lot barnet sove på eget rom sov bedre.

– Søvnregistrering i 14 dager viste ikke søvnforskjeller mellom deprimerte og ikke-deprimerte kvinner, men de deprimerte hadde mindre overskudd om dagen. Manglende overskudd skyldes ikke alltid dårlig søvn, det kan også skyldes andre forhold som bekymrer og som stjeler energi. Det er viktig at helsepersonell er oppmerksomme på dette, sier hun.

Dørheim forsvarte avhandlingen Depression and sleep in the postnatal period. A study in Nepal and Norway for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen 17.3. 2009.


Depresjon: Psykisk lidelse preget av vedvarende nedstemthet, tapt interesse for vanlige aktiviteter og redusert evne til å oppleve glede. Depresjon er den hyppigst forekommende psykiske lidelsen. Depresjon fører til betydelig tap av livskvalitet for dem som rammes og deres pårørende.

Anbefalte artikler