Blodtrykksmedisin mot migrene

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Blodtrykksmedisinen Atacand (candesartan) ser ut til å være effektiv som forebyggende behandling mot migrene.

Atacand er en angiotensin II-reseptorblokker, og brukes til å behandle høyt blodtrykk. Erling Tronvik har i sin avhandling undersøkt om medikamentet også kan forebygge migrene. 60 pasienter inngikk i studien.

– Vi fant at Atacand egner seg godt til denne pasientgruppen, som i hovedsak er unge mennesker. Antall dager med hodepine ble redusert med 26 % i behandlingsperioden sammenliknet med placeboperioden. Antall timer med migrene ble redusert med 36 %. Medikamentet gir dessuten få bivirkninger, sier Tronvik.

En tidligere studie har vist effekt av ACE-hemmeren Zistril (lisinopril), og dessuten har betablokkere lenge vært vanlig i migrenebehandlingen. Men særlig sistnevnte kan ha en del bivirkninger, som f.eks. impotens og slapphet.

Tronvik har også undersøkt sammenhengen mellom høyt blodtrykk og migrene i befolkningen.

– Vi fant en invers sammenheng, hvor lavere blodtrykk var forbundet med mer hodepine – og omvendt. Spørsmålet er om dette kan være knyttet til fenomenet hypertensjonsassosiert hypalgesi, sier han, men understreker at pasienter ikke må slutte med blodtrykksmedisin for å unngå hodepine.

Tronvik disputerte for ph.d.-graden ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 12.3. 2009 med avhandlingen Migraine, blood pressure and the renin-angiotensin system.


Hypertensjonsassosiert hypalgesi: Mindre smerte forårsaket av økt blodtrykk.

Anbefalte artikler