Økonomisk krise og helse

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Den økonomiske krisen er omfattende og alvorlig. Trusselen om over 100 000 arbeidsløse er lite hyggelig. Det er traumatisk for den det gjelder, selv om de arbeidsløse i Norge i motsetning til i USA er sikret uendret adgang til helsetjenesten. Reduksjon i familiens inntekt, tap av sosialt miljø, følelsen av ikke å være en nyttig del av samfunnet osv. kan samlet sett for mange virke nedbrytende på helsen.

  I den forbindelse kan det være interessant å ta et lite tilbakeblikk til forrige store depresjon, i 1930-årene. Det finnes ingen systematisk oversikt over sykeligheten i den norske befolkning da, men vi har tall for dødeligheten.

  Figur 1 viser en betydelig økning i forventet levealder gjennom hele århundret. Dertil viser den to betydelig negative nedganger: den første ved slutten av den første verdenskrig og de første etterkrigsårene (spanskesyken), den andre under den annen verdenskrig (sjøfolk i handelsflåten og annen krigsinnsats og en viss økning i enkelte smittsomme sykdommer). Men under den store depresjonen i 1930-årene ser vi faktisk en økning i forventet levealder.

  Gode nyheter er jo sjelden interessante nyheter, men hvis dette tyder på at den økonomiske krisen ikke vil ha nevneverdig virkning på folkets helse (uttrykt ved dødelighet som indikator), så er vel det et lyspunkt som det er verdt å ta med seg.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media