Hans Th. Waaler

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hans Th. Waaler

Bjørn Guldvog, Hans Th. Waaler
24.06.2019
Våren 1905 var to små søstre i full lek. Et uhell førte til at den ene søsteren fikk fingeren kappet av med øks. En kyndig allmennlege sørget for at historien likevel endte godt. Snøen hadde trukket...
Hans Th. Waaler
06.09.2007
Verdens helseorganisasjon (WHO) har etablert følgende grenseverdier av kroppsmasseindeks (body mass index; BMI) for vektavvik ( 1 ): Undervektig < 18,5, normalvektig 18,5 – 24,99, overvektig ≥ 25...
Hans Th. Waaler
18.12.2008
Norge lå på verdenstoppen i forventet levealder for 30 – 40 år siden. I dag ligger vi på 15. – 20. plass. Men det er fremdeles viktige land som ligger bak oss. Et av disse landene er USA, og her vil...
Hans Th. Waaler
16.04.2009
Den økonomiske krisen er omfattende og alvorlig. Trusselen om over 100 000 arbeidsløse er lite hyggelig. Det er traumatisk for den det gjelder, selv om de arbeidsløse i Norge i motsetning til i USA...
Hans Th. Waaler, Dag Hofoss
03.04.2003
Ifølge FN-rapporten Human Development Indicators ( 1 ), som nylig er utgitt, hadde Norge i 1999 413 leger per 100 000 innbyggere. Dette er sjuende høyeste legedekning i verden, vi er bare bak Italia...
Hans Th. Waaler, Dag Hofoss
28.05.2003
Du har helt rett! Humanem errare est!
Hans Th. Waaler
10.09.2001
I Tidsskriftet nr. 18/2001 har Charlotte Haug en leder om dette emnet (1). I den er det mange kloke ord og interessante refleksjoner. Men det er ett begrep hun misbruker eller ikke har den rette...
Hans Th. Waaler, Harald Siem, Odd O. Aalen
20.09.2011
In the hunt for doped athletes, little account is taken of the risk of condemning an innocent athlete. The doping hunters appear to be more concerned with catching all the guilty than with...
Gunn Kristin Tjoflot, Hans Th. Waaler, Tor Iversen
02.06.2005
En diagnose er klar, innleggelsesdato fastsettes, pasienten legges inn til operasjon, men får så beskjed om utsettelse og blir kanskje hjemsendt. Grunnen er kapasitetsmangel fordi andre pasienter som...
Peter F. Hjort, Hans Th. Waaler
01.07.2010
I 2050 vil det i Norge være over dobbelt så mange personer med demens som i dag. Det innebærer to store utfordringer: for det første en nødvendig utbygging av hjemmetjenester og sykehjem og en...
Hans Th. Waaler, Harald Siem, Odd O. Aalen
20.09.2011
I jakten på dopede idrettsutøvere tas det for lite hensyn til faren for å dømme en uskyldig. Dopingjegerne synes å være mer opptatt av at alle skal tas enn å vurdere risikoen for at noen av...
Hans Th. Waaler, Harald Siem, Odd O. Aalen
07.02.2012
I Tidsskriftet nr. 2/2012 konkluderer Peter Hemmersbach og medarbeidere med at de har feilfrihet i dopingtestarbeidet ( 1 ). At de ansvarlige og involverte konkluderer med feilfrihet i sine...