Praktisk «kokebok» i pediatrisk nefrologi

Anna Bjerre Om forfatteren
Artikkel

Zelokovic, I

Eisenstein, I

Practical algorithms in pediatric nephrology

121 s, tab, ill. Basel: Karger, 2008. Pris CHF 53

ISBN 978-3-8055-8539-2

Målgruppen er barneleger med ansvar for barn med nefrologiske problemstillinger. Pediatrisk nefrologi er en meget liten subspesialitet innenfor pediatrien med en stor variasjon i diagnoser fra vanlige foreteelser som urinveisinfeksjoner og medfødte misdannelser, til en stor gruppe med ekstremt sjeldne diagnoser. Dette er således en gruppe pasienter man får liten erfaring med, og da kommer denne boken inn som et nyttig redskap.

Innholdet er bygd opp i 114 avsnitt enten etter diagnoser, symptomer eller etter tilstander, for eksempel definerte elektrolyttforstyrrelser. Det er videre laget flytskjemaer som viser utredningsgangen avhengig av funn. Til tilstander eller laboratoriefunn er det koblet opp mer detaljert informasjon som en slags fotnote. Dette medfører at det på liten plass er overraskende mye informasjon. I tilegg referer de forskjellige avsnittene til hverandre, noe som gjør det enkelt å finne frem. Hvert kapitel avsluttes med en referanseliste til annen litteratur. Det er en oversiktlig innholdsfortegnelse og et avsnitt hvor alle forkortelser er definert. De ansvarlige for de forskjellige avsnittene er alle anerkjente pediatriske nefrologer.

Denne boken skal ikke leses fra perm til perm, den er ment som et oppslagsverk der man raskt finner presis og kortfattet veiledning. Den kan sterkt anbefales som supplement til mer uttømmende litteratur innenfor nefrologi og som en praktisk håndbok når man raskt ønsker å legge en utredningsplan ut fra et laboratoriefunn eller mistenkt spesifikk diagnose.

Anbefalte artikler