Nyttig oppslagsverk innen fordøyelsessykdommer

Gunnar Qvigstad Om forfatteren
Artikkel

GNJ„ Tytgat

SHAJ., Tytgat

Grading and staging in gastroenterology

380 s, tab, ill. Stuttgart: Thieme, 2009. Pris EUR 130

ISBN 978-3-13-142691-8

Mange av oss har vel vært i en situasjon hvor vi har lest en artikkel eller vært på et møte der det er referert til en klassifikasjon, stadieinndeling eller gradering av en medisinsk tilstand og vi ikke helt vet hva denne inndelingen innebærer. Det kan også være vanskelig å finne en del av disse i vanlige lærebøker. Slike inndelinger er viktige, spesielt i studier hvor for eksempel alvorlighetsgrad og effekt av behandling skal analyseres på en systematisk og reproduserbar måte.

Forfatterne har her klart å samle det meste av klassifikasjoner og graderinger innen fordøyelsessykdommer mellom to permer, og undertegnede har ikke sett liknende oppslagsverk tidligere. Det gis en kortfattet presentasjon av de ulike klassifikasjoner/graderinger, oftest i tabellform med en kommentar og referanser. Illustrasjoner og bilder blir brukt i utstrakt grad.

Innholdet er ordnet i tre deler. I første del presenteres stadieinndelinger og graderinger som er viktige for en generell vurdering av pasienten, som for eksempel almenntilstand, mental status og ernæringsstatus. Videre finner man egne kapitler om gastrointestinal blødning (med for eksempel Forrests klassifikasjon og Rockalls skåringssystem), neoplasi (TNM-klassifikasjon etc.), funksjonelle tarmsykdommer m.m.

Den andre delen er om inndelinger og graderinger knyttet til de ulike organer i fordøyelsessystemet. Dette er den største bolken, og her blir hvert organ beskrevet for seg, fra oropharynx til rectum. Avhengig av organ omtales symptomer, anatomiske varianter, vaskulær sykdom, infeksiøse tilstander, inflammasjon, neoplasi og traumer.

I den tredje delen omtales ulike metoder for vurdering av livskvalitet.

Boken presenterer en nær komplett oversikt over ulike klassifikasjoner, stadieinndelinger og graderinger innen fordøyelsessykdommer, og det hele på en oversiktlig måte. Den er naturlig nok ment som et oppslagsverk og er neppe noe man leser fra perm til perm, men den er nyttig å ha i avdelingen og anbefales både for indremedisinere og for kirurger.

Anbefalte artikler