Gunnar Qvigstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gunnar Qvigstad

Gunnar Qvigstad
30.04.2009
GNJ„ Tytgat SHAJ., Tytgat Grading and staging in gastroenterology 380 s, tab, ill. Stuttgart: Thieme, 2009. Pris EUR 130 ISBN 978-3-13-142691-8 Mange av oss har vel vært i en situasjon hvor vi...
Gunnar Qvigstad
10.02.2001
Magesyre finnes hos de fleste dyr og har en beskyttende effekt ved å drepe nedsvelgede mikroorganismer. Syreproduksjonen reguleres av vagusnerven og nevroendokrine (hormonproduserende) celler, og...
Ragnar Eriksen, Bjørn Westre, Kåre Bergh, Gunnar Qvigstad
12.06.2008
I 1907 beskrev George Whipple en pasient som døde av en inntil da ukjent sykdom med vekttap, kronisk diaré, hoste og artritt ( 1 ). Autopsi viste ansamling av lipidholdig materiale i intestinal...
Gunnar Qvigstad, Sture Falkmer, Helge L. Waldum
30.01.2000
Immunhistokjemi er en metode hvor man kan påvise proteiner i histologiske vevssnitt. Metoden ble introdusert allerede i 1941 (1), men først de siste 20 – 30 årene har immunhistokjemi fått en sentral...
Gunnar Qvigstad, Oddbjørg Fløttum, Helge L. Waldum
20.01.2005
Tynntarmen utgjør omtrent 75 % av lengden og hele 90 % av overflaten i fordøyelseskanalen. Til tross for dette er det relativt sjelden at det forekommer sykdommer i tynntarmen. Eksempelvis finnes...
Gunnar Qvigstad, Trond Viset, Reidun Fougner
18.02.2011
Eosinofil gastroenteritt er en sjelden tilstand som typisk gir uspesifikke symptomer i form av magesmerter, kvalme og diaré. Sykdommen ble først beskrevet av Kaijser i 1937 ( 1 ) og kjennetegnes av...