Lettlest bok om alkohol

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Nielsen, AS.

  Alkoholbehandling i praksis

  Redskaber i den ambulante, psykosociale alkoholbehandling. 376 s, tab, ill.

  København: Hans Reitzels Forlag, 2008. Pris DKK 425

  ISBN 978-87-412-5171-4

  Alkoholbehandling i praksis er en dansk fagbok. Målgruppen er helse- og sosialpersonell som arbeider med forebygging og oppfølging av alkoholavhengighet, for eksempel på en poliklinikk. Kognitiv terapi er viet stor plass. Forfatteren presenterer ikke nye behandlingstiltak, men gir en oversikt over tilgjengelige behandlingsmetoder som kan dokumentere effekt. Andre rusmidler, avrusning og akutt behandling av abstinenser blir i liten grad omtalt.

  Utgangspunktet er forfatterens interesse for å styrke kvaliteten på ulike behandlingstilbud. Inspirasjonen har hun hentet fra Australia, det første land i verden som i år 2000 gjennomførte et nasjonalt prosjekt for kvalitetsutvikling/-sikring av behandling av alkoholavhengige.

  Selv om forfatteren tar utgangspunkt i den danske drikkekulturen, er mye også relevant i Norge. Privat og offentlig alkoholbehandling i Danmark er kun i kontakt med 15 % av de alkoholavhengige. Forfatteren tar opp kjennetegn ved og inndeling av alkoholavhengighet, utredning med vekt på en god alkoholanamnese, intervensjonsteknikker, akutte og kroniske helseskader og ulike former for individuell og psykososial samtalebehandling. Flere av kapitlene omhandler også forholdet til familien og hvordan alkoholproblem lett blir et problem for flere i familien. Hvordan behandler skal legge opp en samtale som motiverer den alkoholavhengige til å forstå og være motivert for endring i egne alkoholvaner, blir vektlagt. Et utgangspunkt for god intervensjon er Jarvis og kollegers seks stadier i effektiv problemløsning ut fra at den alkoholavhengige får hjelp til å definere problemet knyttet opp mot alkoholbruken. Forfatteren legger stor vekt på kognitiv endring i tankesettet, det å utfordre egne tanker og gi det et annet følelsesmessig innhold. Hva skjer når en person endrer atferd, og hvilke endringsprosesser skal man da igjennom? Samtidig tar forfatteren for seg at mange alkoholavhengige sliter med angst og depresjon og at mange vil oppleve mindre psykiske problemer etter 1 – 2 måneder med lite eller ingen drikking. Avslutningsvis omtales selvhjelpsgrupper (bl.a. Anonyme Alkoholikere) og hvordan kvaliteten på behandlingen av alkoholavhengighet kan styrkes.

  Forfatteren har skrevet en lettlest bok. Hun tar oss med på utviklingen fra da alkoholmisbruk ble sett på som et uttrykk for umoral og synd til dagens biologiske forklaringsmodeller (nevropsykologisk perspektiv). Leseren får en grei innføring i hvordan en målrettet intervensjon kan gjennomføres og hva som kan gjøres på arbeidsplassen, i familien og innen behandling. Boken har få illustrasjoner, men er oversiktlig bygd opp, med enkel layout og språk.

  Boken bør ha interesse for helsepersonell som er opptatt av forebyggende behandlingsstrategier mot alkoholmisbruk.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media