Kurskompendium i bokformat

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ronco, C

  Cruz, DN

  Hemodialysis

  From basic research to clinical trials. 277 s, tab, ill. Basel: Karger, 2008. Pris CHF 198

  ISBN 978-3-8055-8566-8

  Dette er ikke ei ordinær lærebok i hemodialyse. Boka er publikasjon nr. 161 i serien Contributions to nephrology, og er bygd på sentrale foredrag som ble holdt under 1. Congress of the International Society for Hemodialysis (ISHD) i Vicenza, Italia, i juni 2008. Redaktøren Claudio Ronco, professor og nefrolog ved St.Bortolo Hospital i Vicenza, har siden 1982 arrangert årlige dialysekurs i egen by. Kursene støttes av de sentrale internasjonale nyreforeningene. Mange norske nefrologer har deltatt ved disse kursene som har høy klinisk nytteverdi. Programmene finnes på www.vicenzanephrocourses.com.

  De ti hovedkapitlene har underkapitler formet som en tidsskriftartikkel utarbeidet av foredragsholder og medarbeidere. Foredragsholderne er internasjonalt kjente kapasiteter på sine områder. Alle bidragene starter med et abstrakt, og de fleste avslutter med en kort oppsummering. Referanselistene etter hvert kapittel er omfattende og oppdatert, og utgjør ca. 50 sider (20 %) av boken. Illustrasjonene er for det meste grafiske fremstillinger av forskningsdata.

  Ett av hovedmålene er å presentere teknologiske nyheter og nye terapeutiske muligheter, samt nytt innen basalforskning og kliniske studier. Innledningskapitlet som omhandler dialysevann, er kortfattet og noe overfladisk. Neste kapittel handler om tiltak for å øke andelen av arteriovenøse fistler, noe vi strever med i Norge. Det beskrives en del endovaskulære og diagnostiske prosedyrer som i norsk klinisk praksis utføres av andre spesialiteter enn nefrologer. Mange patofysiologiske emner er fyldig presentert, som for eksempel det uremiske miljøets bidrag til mikroinflammasjon, oksidativt stress, endotelskade, anemi og insulinresistens. Epigenetiske forandringer ved uremi, som er et nytt forskningsområde, presenteres i et eget kapittel. Av mer praktisk klinisk nytte var det å lese om utviklingen av nye bioaktive og mer vevsvennlige dialysemembraner. Membraner med vitamin E på overflaten har gitt lovende resultater med henblikk på reduksjon av oksidativt stress og anemi. Sentrale kliniske temaer som måling av hydreringsstatus, behandling av renal anemi og optimalisering av kalsium-fosfat-balanse, dekkes i egne hovedkapitler. Målgruppen er først og fremst nefrologer og andre med spesiell interesse for dialysebehandling.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media