Håvard Aksnes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Håvard Aksnes

Håvard Aksnes
30.04.2009
Ronco, C Cruz, DN Hemodialysis From basic research to clinical trials. 277 s, tab, ill. Basel: Karger, 2008. Pris CHF 198 ISBN 978-3-8055-8566-8 Dette er ikke ei ordinær lærebok i hemodialyse. Boka...
Jon Peter Rolie, Dag Paulsen, Håvard Aksnes, Lars Ola Thorud
02.11.2006
Norsk nefrologiregister viser at antall pasienter i dialyse er mer enn fordoblet de siste ti år ( 1 ). Peritoneal dialyse er den foretrukne hjemmedialyseformen både i Norge og i andre land. Denne...
Håvard Aksnes
21.02.2012
Eidemak, Inge Elung-Jensen, Thomas Rix, Marianne Dialyse 3.utg. 247 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag, 2011. Pris DKK 300 ISBN 978-87-7749-567-0 Denne tredje utgaven av Dialyse , som første gang...