En bok som innfrir forventningene

Brita Pukstad Om forfatteren
Artikkel

Gottrup, F

T, Karlsmark

Sår

Baggrund, diagnose og behandling. 2.utg. 454 s, tab, ill. København: Munksgaard Danmark, 2008. Pris DKK 478

ISBN 978-87-628-0580-4

Både Sverige og Danmark ligger foran Norge når det gjelder oppbygging av tverrfaglige sårteam og sårsentre. Andre utgave av den svenske sårboken kom i 2003 (1). Nå foreligger andre utgave også av den danske, og det er ikke til å unngå at de blir sammenliknet.

Selv om Christina Lindholm har skrevet en faglig sterk og anbefalelsesverdig bok, har denne danske varianten det lille ekstra som hever den til et høyere nivå. Den er mer omfattende og har en bedre pedagogisk tilnærming. Boken har mange forfattere, men med god redigering har man klart å unngå at dette blir en svakhet. Redaktørene, professor i sårforskning og kirurgi, Finn Gottrup, og spesialist i dermatovenerologi, Tonny Karlsmark, har begge solid sårkompetanse både akademisk og klinisk, og klarer å formidle sin kunnskap på en imponerende lettfattelig måte.

Stoffet er presentert i en generell og en spesiell del. I den generelle delen gis en god innføring i de ulike faser ved sårtilheling, i diagnostikk og oppfølging av den enkelte sårpasient, i sårbehandlingsprinsipper, sårbehandlingsprodukter, kompresjonsbehandling, smertebehandling, bakterienes betydning i sår samt økonomiske vurderinger. I den spesielle delen omtales de ulike sårtyper. Her er selvfølgelig de store grupper problemsår omtalt: venøse og arterielle sår, diabetessår, trykksår og sår relatert til traume og kirurgi. I tillegg beskrives mindre omtalte grupper som anorektale fistler, peristomale hudforandringer og sår, kreftsår, vaskulittsår og andre immunologiske sår, munnhulesår, sår forårsaket av selvskading etc. For å komplettere listen er det også tatt med et kapittel om keloider og hypertrofiske arr.

Enkelte temaer omtales med en viss knapphet, men det må man regne med når hensikten er å gi en samlet og oversiktlig beskrivelse av bakgrunn, diagnose og behandling av alle typer sår til lesere med ulik yrkesbakgrunn. Spesielt interesserte vil likevel finne god nytte i listene over supplerende litteratur knyttet til mange av kapitlene. Personlig savnet jeg mer omtale av biofilmer i kapitlet om bakterier og sårinfeksjon da dette er et svært aktuelt tema innen sårforskning. I kapitlet om sårbehandlingsprodukter burde det vært en omtale av antimikrobielle produkter som honning og polyhexanid i tillegg til sølv og jod.

Boken er rikholdig illustrert, og er skrevet for alle som arbeider med, og har interesse for problemsår. Den kan brukes som oppslagsverk eller nytes fra perm til perm. Ikke alle produkter som beskrives kan overføres direkte til norsk praksis. Iodosorb er f.eks. hyppig brukt både i Sverige og i Danmark, men kan i Norge kun fås på registreringsfritak. Det skulle likevel ikke være noe problem å bruke boken som en veileder i norsk sårpraksis.

Redaktørene har i forordet levnet en viss tvil om hvorvidt denne andre utgaven har sin berettigelse pga. den massive utvikling de senere år av internasjonale status- posisjons-, evidens- og konsensusdokumenter til behandling av problemsår. De konkluderer likevel med at struktur og innhold vil bringe behandlingen av pasienter med problemsår et avgjørende skritt videre. Undertegnede er enig. Boken fortjener en plass i hyllen til enhver som ønsker å gi god sårbehandling.

Anbefalte artikler