Atferdsterapi og selvmordstruede tenåringer

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Miller, AL

  Rathus, JH

  Linehan, MM.

  Dialectical behavior therapy with suicidal adolescents

  346 s, tab, ill. New York, NY: Guilford Press, 2007. Pris USD 42

  ISBN 978-1-59385-383-9

  Den amerikanske psykologiprofessoren Marsha M. Linehan, som er medforfatter av denne boken, utviklet behandlingsformen dialektisk atferdsterapi (dialectical behavior therapy, DBT) og beskrev metoden bl.a. i to bøker i 1993. Disse er nå klassikere og bør leses av alle som vil ha en mer grundig innføring i denne behandlingsformen (1, 2). Dialektisk atferdsterapi ble opprinnelig laget for å behandle unge kvinner med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse og suicidalproblematikk. Integrert i terapiformen er kunnskap fra atferdsterapi, kognitiv terapi og østlig zenfilosofi. Nå tilbys formell utdanning i dialektisk atferdsterapi i Norge i et samarbeid mellom Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging ved Universitetet i Oslo og Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Sør-Øst.

  Når hele pasientgruppen er tenåringer med ustabile personlighetstrekk og suicidalitetsproblematikk, har forfatterne erfart at det er hensiktsmessig med tilpasninger av den opprinnelige behandlingsmetodikken, noe som er utgangspunktet for at de har skrevet denne boken. Eksempler på tilpasninger er inkludering av foreldrene i den psykoedukative ferdighetstreningsgruppen, endring av temaer og treningsoppgaver for ferdighetsopplæringen slik at disse er spesielt relevante for tenåringer og kortere behandlingsvarighet med 16 ukers behandling i stedet for ett år. Målgruppen er terapeuter som bruker dialektisk atferdsterapi og som allerede jobber med suicidale tenåringer eller vurderer å starte med dette. Forfatterne håper også å introdusere behandlingsformen til klinikere som ikke er kjent med den fra før. Boken inneholder tabeller og sjekklister som kan brukes til å planlegge behandlingen. Det er vedlagt praktisk tilrettelagt informasjon til bruk i den psykoedukative ferdighetstreningen, referanseliste og indeks.

  Dialektisk atferdsterapi beskrives generelt og tilpasninger ved behandling av tenåringer beskrives spesielt. I tillegg til den grundige teoretiske oversikten over området, gir boken også en detaljert praktisk innføring i gjennomføring av behandlingen. Man veiledes trinn for trinn fra oppstart med teknikker for motivering av tenåringen via intervensjoner underveis i individualterapien, gjennomgang av temaer i den psykoedukative ferdighetstreningsgruppen og intervensjoner i forhold til foreldrene, for å nevne noe. Det gis mange instruktive, praktiske eksempler. Jeg vil anbefale denne innholdsrike boken til terapeuter innen psykisk helsevern som vil hjelpe tenåringer som sliter med personlighetstrekk forenlig med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media