Anne Irene Jensen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne Irene Jensen

Anne Irene Jensen
16.04.2009
Miller, AL Rathus, JH Linehan, MM. Dialectical behavior therapy with suicidal adolescents 346 s, tab, ill. New York, NY: Guilford Press, 2007. Pris USD 42 ISBN 978-1-59385-383-9 Den amerikanske...
Lars Mehlum, Anne Irene Jensen
16.11.2006
Selvskadende og suicidal atferd er velkjente og vanskelige utfordringer for mange klinikere som behandler pasienter med ICD-10-diagnosen «emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse» – svarende til...