Kommunenes rolle i folkehelsearbeidet må opprettholdes

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En styrking av fylkeskommunenes rolle i folkehelsearbeidet må ikke på noen måte medføre at kommunenes rolle i folkehelsearbeidet undergraves.

  Kommunene har en viktig rolle i folkehelsearbeidet gjennom sin lokalkunnskap og kjennskap til hvilke behov som er størst de ulike steder, skriver Legeforeningen i et høringsnotat.

  I arbeidet med forvaltningsreformen (endringer i forvaltningslovgivningen) er det foreslått å gjøre fylkeskommunenes folkehelsearbeid til en ordinær oppgave. På denne bakgrunn har Helse- og omsorgsdepartementet sendt på høring et forslag til lov om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet. Fylkeskommunene får i henhold til utkastet et lovfestet ansvar for en pådriver- og samordningsfunksjon for det sektorovergripende folkehelsearbeidet regionalt og lokalt med vekt på å understøtte folkehelsearbeidet i kommunene

  Legeforeningen støtter i hovedsak lovforslaget, men synes det er viktig å påpeke at en lovendring slik den er foreslått, ikke må få som konsekvens at fylkeskommunenes rolle i folkehelsearbeidet styrkes på bekostning av kommunene, eller på noen måte medfører at kommunenes rolle i folkehelsearbeidet per i dag undergraves.

  I høringsnotatet presiseres det at en lovfesting av fylkeskommunenes ansvar ikke innebærer noen avgrensning eller endring i det ansvaret kommunene, fylkesmannen og sentrale myndigheter har per i dag på folkehelseområdet. Det presiseres også at det i utgangspunktet ikke er lagt opp til at fylkeskommunene skal pålegges nye oppgaver som følge av lovforslaget.

  Les hele høringsuttalelsen: www.legeforeningen.no/id/152002.0

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media