Doktorfruens mange oppgaver

Anne Kveim Lie Om forfatteren
Artikkel

Doktorkonene giftet seg ikke bare med mannen, men også med arbeidet hans. Aina Schiøtz har pekt på hvordan distriktslegekontoret i realiteten var et familiebruk, der distriktslegekonene var helt uunnværlige (1). De ofret gjerne sin egen karriere for å kunne reise med og bistå sin mann. Helt inn i 1960 – 70-årene var de ubetalte assistenter som utførte alt det arbeid helsesekretærene i dag er betalt for å gjøre, i tillegg til å styre huset hjemme. Som vi ser av utdraget under var det ikke måte på hvilke forventninger man hadde til henne (Tidsskr Nor Lægeforen 1928; 48: 87).

Hvorledes doktorfruer bør være.

I New York State Journal of Med. skriver Mrs. Rogers Cocke Marshall om hvorledes de amerikanske doktorfruer bør være flg.:

 • 1)

  Hun bør være en god kokke og kunne tilberede et par egg for en mand naar han kommer sent hjem.

 • 2)

  Hun bør kunne telefonere godt, bedre enn nogen telefonistinde, aldrig notere gale nummere og gi klare beskeder i telefonen.

 • 3)

  Hun bør kjende alle husraad og adskillig mere og I nødsfald kunne yde den første hjelp for alt fra barneknip til alderdomssvakhet

 • 4)

  Hun bør være sympatisk, chik og taktfuld – et mønster paa taalmodighet, selv om enkelte mishager hende.

 • 5)

  Hun skal aldrig uttale nogen dom om nogen, ikke engang sin egen, for at man ikke efterpaa skal kunne si at hun har plapret ut med privatanliggender om sin mands patienter.

 • 6)

  Hun maa ubetinget være reisevant og en hyggelig ledsagerinde for sin mand hvor han saa tar hende med.

 • 7)

  Hun maa lede huset godt. Læger er overveiende hædersmænd, men slette forretningsfolk, saa at fruen med klokskap maa lede hus, familie og det hele maskineri.

 • 8)

  Hun skal være en god mor, om hun har barn eller ikke, en genial vertinde som ogsaa spiller golf og bridge (hun behøver ikke altid at vinde), være hjelpsom og velklæd, kunne forutsi veiret og om nødvendig av og til kunne si en liten løgn, beredvillig høre paa alt og om mulig være en kristen.

Har de norske læger de samme krav?

Anbefalte artikler