Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Artikkelen er skrevet av ni forskere.

Studien utgår fra Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) ved Universitetet i Tromsø og er finansiert av Norges forskningsråd. Forskergruppen er bredt sammensatt av forskere fra Norge, Storbritannia og Sverige. Kjernen i gruppen utgjøres av forsker og akupunktør Terje Alræk, stipendiat og lege Einar K. Borud og prosjektleder Sameline Grimsgaard. Ideen til studien oppsto i 2003 da studier som viste økt risiko ved langtidsbruk av hormontilskudd, fikk stor oppmerksomhet, og mange kvinner valgte å seponere behandlingen.


Acuflash: Acupuncture for hot flashes.

Women’s Health Questionnaire (WHQ): Spørreskjema om helse for kvinner, måler helserelatert livskvalitet hos peri- og postmenopausale kvinner.

Tradisjonell kinesisk medisinsk akupunktur (TKM): Akupunktur der man bruker tradisjonell kinesisk medisin som utgangspunkt for diagnostikk og behandling.

Menopause: Opphør av kvinnens menstruasjon som en del av klimakteriet. Etter 12 måneders amenoré pga. manglende ovariefunksjon regner man med at menopausen er kommet. Gjennomsnittsalderen er 51 år (1, 2).

Anbefalte artikler