Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Erlend Hem Om forfatteren

Artikkelen er skrevet av ni forskere.

Studien utgår fra Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) ved Universitetet i Tromsø og er finansiert av Norges forskningsråd. Forskergruppen er bredt sammensatt av forskere fra Norge, Storbritannia og Sverige. Kjernen i gruppen utgjøres av forsker og akupunktør Terje Alræk, stipendiat og lege Einar K. Borud og prosjektleder Sameline Grimsgaard. Ideen til studien oppsto i 2003 da studier som viste økt risiko ved langtidsbruk av hormontilskudd, fikk stor oppmerksomhet, og mange kvinner valgte å seponere behandlingen.


Acuflash: Acupuncture for hot flashes.

Women’s Health Questionnaire (WHQ): Spørreskjema om helse for kvinner, måler helserelatert livskvalitet hos peri- og postmenopausale kvinner.

Tradisjonell kinesisk medisinsk akupunktur (TKM): Akupunktur der man bruker tradisjonell kinesisk medisin som utgangspunkt for diagnostikk og behandling.

Menopause: Opphør av kvinnens menstruasjon som en del av klimakteriet. Etter 12 måneders amenoré pga. manglende ovariefunksjon regner man med at menopausen er kommet. Gjennomsnittsalderen er 51 år (1, 2).

1

Lindskog BI. Gyldendals store medisinske ordbok (tidligere Universitetsforlagets store medisinske ordbok). 2. utg. Oslo: Gyldendal akademisk, 2003.

2

Øyri A. Norsk medisinsk ordbok. 8. utg. Oslo: Samlaget, 2007.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler

Annonse
Annonse