Det virkelig uvirkelige

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Vi har lært om den i teorien. Vi har erfart den både som leger og privatpersoner. Vi kjenner prognoser og sannsynlige utfall. Likevel kommer den alltid overraskende og overrumplende: døden. Også de dødsfall som er såkalt forventet, dem vi tror vi har forberedt oss på, rasjonelt og medisinsk. Få har uttrykt dette mer konsist enn Jan Erik Vold i diktsamlingen Hekt fra 1966:

brått som et filmtriks / borte

ikke gått ut / av huset

ikke reist ut / av landet

er ikke mer

Anbefalte artikler