Reaktive nitrogenforbindelser mot latent tuberkulose

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Forbindelser som fører til intracellulær frigjøring av nitrogenoksid kan være effektive mot Mycobacterium tuberculosis.

Reaktive nitrogenforbindelser spiller en viktig rolle i organismens forsvar mot mykobakterielle infeksjoner. Bisykliske nitroimidazoler kan omdannes til biologisk aktive metabolitter som kan generere reaktive nitrogenforbindelser, som nitrogenoksid. Nå har amerikanske forskere undersøkt effekten av slike metabolitter på Mycobacterium tuberculosis (1).

Den baktericide nitroimidazolen PA-824 omdannes til tre primærmetabolitter, hvorav hovedmetabolitten er den korresponderende des-nitroimidazol. Forskerne fant en positiv korrelasjon mellom danningen av denne des-nitroimidazolen og anaerob død av ikke-replikerende M tuberculosis. I tillegg beskyttet NO-fjernere (scavengers) mykobakteriene mot den letale effekten av PA-824-metabolitten.

– Tuberkelbasiller er obligate aerobe bakterier, og i tråd med dette har man tidligere ikke funnet effekt av metronidazol på aktivt formerende tuberkelbasiller, sier professor Harald G. Wiker ved Gades Institutt, Universitetet i Bergen. Derfor er det overraskende at beslektede komponenter har effekt. Det mest interessante ved PA-824 er at midlet skal kunne ha baktericid effekt både på latente tuberkelbasiller og på aktivt delende bakterier. Det er knapt utviklet nye midler mot tuberkulose siden rifampicin kom i 1970-årene, og nye midler er kjærkomne, særlig i lys av den omfattende problematikken rundt resistensutvikling.

– Virkningsmekanismene for PA-824 begynner å bli godt kartlagt, og mekanismer for resistensutvikling mot PA-824 er også delvis kjent. Hvis klinisk utprøving av midlet viser lovende resultater, vil PA-824 ha potensial til å bli et viktig supplement i kombinasjon med noen av de øvrige anti-tuberkuløse midlene, sier Wiker.

Anbefalte artikler