Osteoporotiske brudd – økt dødelighet

Are Brean Om forfatteren
Artikkel

Osteoporotiske brudd er signifikant forbundet med økt dødelighet i opptil ti år etter bruddet. Det viser en stor australsk studie med 18 års oppfølgingstid.

Illustrasjonsfoto © Tom Stewart/Corbis/SCANPIX

Studien omfattet 4 000 hjemmeboende eldre (1). I oppfølgingsperioden ble det registrert osteoporotiske brudd hos 1 295 (952 kvinner og 343 menn).

Brudd av alle typer var signifikant assosiert med økt dødelighet. Brudd i ryggrad og hofte var forbundet med den høyeste dødeligheten. Overdødeligheten holdt seg i fem år etter bruddet – for hoftefrakturer i hele ti år. Dødeligheten økte ytterligere for dem med gjentatte brudd – for menn med flere brudd var dødeligheten nær tredoblet sammenliknet med dødeligheten for gruppen uten brudd.

– Resultatene viser at ikke bare hoftebrudd og vertebrale brudd er assosiert med økt dødelighet, men at dette også gjelder andre typer brudd og at overdødeligheten vedvarer i opptil ti år etter et hoftebrudd. Dette er klinisk viktig, sier overlege Clara Gram Gjesdal ved Revmatologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus.

– Økt dødelighet etter brudd var assosiert med faktorer som disponerer både for brudd og for prematur død, selv om kronisk sykdomsbyrde ikke var signifikant assosiert med dødelighet i en undergruppe av bruddpasientene. Man sitter således fortsatt med spørsmålet om dødeligheten er knyttet til bakenforliggende felles risikofaktorer eller forhold knyttet til bruddet i seg selv, sier Gram Gjesdal.

Anbefalte artikler