Få behandles for epilepsi i Kina

Geir Jacobsen Om forfatteren
Artikkel

Informasjon og kunnskap gjorde at flere pasienter fikk adekvat behandling.

Verdens helseorganisasjon har innledet den storstilte aksjonen Epilepsi ut av skyggen. Hensikten er å sette søkelys på epilepsi i ressursfattige land. 60 – 90 % av mennesker med epilepsi får ikke adekvat anfallsbehandling. I en ny artikkel beskrives et prosjekt som omfattet flere landprovinser i Kina (1). Det besto av en epidemiologisk kartlegging i to trinn, dvs. før og etter et omfattende behandlings- og undervisningsprogram. Signifikant flere pasienter med aktiv epilepsi fikk behandling etter intervensjonen, og det omtalte behandlingsgapet sank fra 63 % til 50 %.

– Et hovedmål med studien var å bryte ned fordommer, myter og misforståelser som knytter seg til epilepsi, og å øke bevisstheten om at tilstanden i de fleste tilfeller lar seg kontrollere med riktig behandling, sier Eylert Brodtkorb, professor i nevrologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

– De viktigste funnene var at forekomsten av epilepsi ikke skilte seg vesentlig fra vestlige land og at bare rundt 25 % av pasientene fikk adekvat behandling. Dette setter for det første vårt eget helsevesen i perspektiv og viser hvilke ufattelige store forskjeller som finnes i verden i dag på dette området. Dessuten viser artikkelen klart hvor viktig informasjon og veiledning er til både pasienter og helsepersonell.

Opplæring av pasienter og pårørende er en lovfestet del av spesialisthelsetjenestens hovedoppgaver i Norge. Likevel kan data tyde på at forventningene om informasjon og veiledning blir utilstrekkelig imøtekommet. Også denne artikkelen viser til fulle at undervisning er en forutsetning for at mennesker med kroniske sykdommer skal ha nytte av behandlingen de tilbys. Det nye kan være at denne forutsetningen er uavhengig av de ytre forhold som knytter seg til sykdommen, sier Brodtkorb.

Anbefalte artikler