Dyp hjernestimulering er effektivt

Are Brean Om forfatteren
Artikkel

Dyp hjernestimulering forbedrer motorisk funksjon og livskvalitet ved Parkinsons sykdom mer effektivt enn optimal medikamentell behandling.

Implantasjon av elektroder for dyp hjernestimulering hos en parkinsonpasient. Foto Rikshospitalet

255 pasienter med avansert Parkinsons sykdom ble i en amerikansk studie randomisert til å motta enten optimal medikamentell behandling eller bilateral dyp hjernestimulering i enten globus pallidus eller nucleus subthalamicus (1).

Etter seks måneder anga pasientene med dyp hjernestimulering å ha tilfredsstillende motorisk funksjon 4,5 timer mer hver dag enn pasientene i medikamentgruppen. Andelen alvorlige uønskede hendelser var imidlertid høyere i stimuleringsgruppen, med 49 hendelser hos de 122 opererte pasientene, sammenliknet med 15 slike hendelser hos de 134 pasientene i medikamentgruppen. Stimuleringsgruppen hadde også små, men signifikante utfall i enkelte kognitive funksjoner, og var også noe mer utsatt for fall enn medikamentgruppen.

– Resultatene bekrefter tidligere funn fra tysk studie. Det er nå godt dokumentert at både motorisk funksjon og livskvalitet ved langtkommet, komplisert Parkinsons sykdom blir signifikant bedre ved dyp hjernestimulering enn ved optimal medikamentell behandling. Dette er også tilfellet hos noe eldre pasienter, idet en firedel av de opererte var over 70 år, sier avdelingssjef Espen Dietrichs ved Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet.

Anbefalte artikler