Jill Angela Hervik Om forfatteren
Artikkel

Akupunktur reduserer forekomst av hetetokter og bedrer livskvaliteten hos kvinner som er operert for brystkreft og som behandles med tamoksifen. Det viser en norsk studie.

Studien omfattet 59 brystkreftopererte kvinner ved Smerteklinikken, Sykehuset i Vestfold i perioden 2002 – 06 (1). Kvinnene ble medisinert med østrogenantagonisten tamoksifen. De ble randomisert i to grupper: ti uker med tradisjonell kinesisk akupunktur eller med overflatiske nålestikk (sham). Antall hetetokter ble notert i fire uker før påbegynt behandling, under behandlingsperioden og i 12 uker etter endt behandling. Den validerte livskvalitetsindeksen Kupperman Index ble utfylt ved behandlingsstart, ved behandlingsslutt og 12 uker senere.

Under behandlingsperioden ble antall hetetokter redusert med 50 % på dagtid og 60 % om natten. Det var en ytterligere 30 % reduksjon både dag og natt i løpet av de neste 12 ukene i akupunkturgruppen. I shamgruppen observerte vi en signifikant 25 % reduksjon i antall hetetokter om natten, men effekten ble reversert de neste 12 ukene. Det var ingen reduksjon i hetetoker om dagen. Kupperman Index ble redusert med 44 % fra behandlingsstart til -slutt, og opprettholdt under oppfølgingsperioden i akupunkturgruppen. Ingen signifikante forandringer ble observert i shamgruppen.

Studien viser at akupunktur hadde effekt både på reduksjon av antall hetetokter og på bedring av livskvalitet i tre måneder etter endt behandling. I nye studier bør det undersøkes hvor lenge denne effekten varer, om pasienter oppsøker akupunktur på nytt eller velger andre typer behandling. Resultatene indikerer at akupunktur, som er rimelig, og ikke har noen kliniske relevante bivirkninger, burde anbefales til brystkreftopererte kvinner som plages av hetetokter.

Anbefalte artikler