Jill Angela Hervik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jill Angela Hervik

Jill Brook Hervik, Odd Mjåland, Trine Stub
23.11.2020
Endogenous physiological mechanisms can explain the effects of acupuncture, but the treatment has not yet been integrated into Norway’s public health service. About 30 % of the Norwegian...
Jill Brook Hervik, Odd Mjåland, Trine Stub
23.11.2020
Endogene fysiologiske mekanismer kan forklare akupunktureffekt, men behandlingen er ennå ikke integrert i offentlig helsevesen i Norge. Om lag 30 % av den norske befolkningen oppgir at de lever med...
Jill Angela Hervik
12.03.2009
Akupunktur reduserer forekomst av hetetokter og bedrer livskvaliteten hos kvinner som er operert for brystkreft og som behandles med tamoksifen. Det viser en norsk studie. Studien omfattet 59...