()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Studier i musemodeller viser at metabolitter av heroin og morfin kan påvirke hjernen på en måte som bidrar til å skape avhengighet.

  Kort tid etter inntak av heroin eller morfin dannes det høye konsentrasjoner av metabolittene M3G og M6G i blodet hos mennesker. Betydningen av disse stoffene for rusvirkning og utvikling av heroin- og morfinavhengighet har hittil vært lite kjent.

  Ved bruk av dyremodeller har Marte Handal vist at M6G gir rus og at stoffet virker inn på et bestemt område i hjernen på samme måte som alle andre kjente avhengighetsskapende stoffer. Dette kan tyde på at M6G bidrar til utvikling av avhengighet ved bruk av morfin og heroin, og at M6G i seg selv kan gi rus hos mennesket. Rus og avhengighetsutvikling etter morfininntak har således et mer komplekst grunnlag enn antatt. M3G har ikke typisk ruseffekt, men påvirker virkningen av M6G og morfin.

  – Ved gjentatt bruk av rusmidler settes det «spor» i bestemte områder av hjernen slik at virkningene av rusmidlet, som er viktige for avhengighetsutviklingen, blir sterkere neste gang det brukes. Våre studier i musemodeller viser at ett enkelt inntak av M6G er nok til å sette et slikt «spor», sier hun.

  Hun viser videre til at M6G er under utprøvning som smertestillende middel, og at det i den sammenheng er viktig å være oppmerksom på denne effekten.

  Handal forsvarte avhandlingen Effects of morphine and morphine-glucuronides in relation to the development of drug addiction. Studies in behavioral models in mice for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 30.1. 2009.

  Ordforklaringer

  M3G og M6G: Morfin-3-glukuronid og morfin-6-glukuronid. Morfin omdannes hovedsakelig til M3G og i noe mindre grad til M6G i kroppen. Bare kort tid etter inntak er plasmakonsentrasjonen av M3G og M6G mye høyere enn konsentrasjonen av morfin. Man har tidligere trodd at danning av M3G og M6G bidrar til detoksifisering, fordi glukuronider generelt har lavere biologisk og kjemisk aktivitet enn sine moderstoffer og skilles raskt ut. På tross av at morfinglukuronidene er store polare molekyler er det tidligere vist at stoffene passerer blod-hjerne-barrieren og derfor kan ha virkninger i sentralnervesystemet. Det har i noen tid vært kjent at M6G har smertestillende virkning, men dets avhengighetsskapende potensial har ikke vært studert i noe omfang.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media