Kirurgi øker risikoen for ørebetennelse

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Ørebetennelse er vanlig hos små barn, men også hos barn i skolealder. Skolebarn er særlig utsatt dersom de er operert for dette tidlig i livet.

Disse barna tenderer også til å få andre luftveisinfeksjoner, viser avhandlingen til Gunnhild Karevold. Hyppigheten av otitis media i tidlige barneår er kjent, men forekomst, komorbiditet og kirurgisk behandling i skolealder og i et nasjonalt perspektiv har ikke vært beskrevet tidligere. 3 400 norske 10-åringer inngikk i studien.

– Man har trodd at risikoen for ørebetennelse avtar med alderen, men funnene våre viser at dette også er vanlig hos 10-åringer. 13,8 % hadde hatt én eller flere episoder med ørebetennelse det siste året. Vi fant også at barn som behandles kirurgisk for dette tidlig i livet har større risiko for ørebetennelser i skolealder, særlig dersom inngrepet ble gjort etter fire års alder. 1 av ti hadde gjennomgått minst én slik operasjon før ni års alder, sier Karevold.

Det er store variasjoner helseregionene imellom i forhold til kirurgisk behandling av otitis media. Slike inngrep forekommer dobbelt så hyppig i distriktene i Nord-Norge som i byer i østlandsområdet. En sammenlikning mellom Norge og Finland viser også at inngrepene foretas oftere i Finland enn i Norge.

– De store forskjellene gjør at vi stiller spørsmål ved om dagens retningslinjer er gode nok i forhold til å sørge for at barn med ørebetennelse får samme behandlingstilbud, sier Karevold.

Hun disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 28.11. 2008 med avhandlingen Pediatric otitis media: susceptibility and surgical treatment.


Otitis media: Mellomørebetennelse. Opptrer oftest hos barn med luftveisinfeksjoner. Kan gi smerter og feber og i noen tilfeller nedsatt hørsel. Akutt otitis media gir rød, hoven trommehinne som kan bule utover og i noen tilfeller sprekke. Sekretorisk otitis media, væske i mellomøret, er oftest uten symptomer, men kan fremstå som nedsatt hørsel. Kirurgisk behandling av ørebetennelser er en av de vanligste årsaker til sykehusopphold for barn.

Anbefalte artikler