Anne Forus Om forfatteren
Artikkel

Bronkiolitt forårsaket av respiratorisk syncytialvirus i spedbarnsalderen kan føre til hyperreaktive luftveier og nedsatt lungefunksjon i småbarnsalderen.

Hans Olav Fjærli. Foto Ingrid Dannevig

Infeksjon med respiratorisk syncytialvirus (RSV) er den hyppigste årsaken til alvorlig luftveissykdom hos spedbarn. Symptomene varierer fra lette forkjølelsessymptomer til alvorlig infeksjon i nedre luftveier med astmaliknende pustebesvær (bronkiolitt). Infeksjonen resulterer i sykehusinnleggelse hos 2 – 3 % av barn i første leveår. Hans Olav Fjærli har studert bronkiolitt forårsaket av respiratorisk syncytialvirus hos spedbarn innlagt i sykehus i Akershus.

– Sykdomsbildet er sammenfallende med det som er funnet i andre studier: Mange spedbarn som er innlagt med denne sykdommen, viser hyperreaktivitet i luftveiene i føreskolealder og tegn til nedsatt lungefunksjon ved sju års alder, sier Fjærli.

Han har også sett på hvordan immunsystemet er utviklet ved fødselen hos disse barna og hvordan det aktiviseres ved akutt sykdom.

– Ved hjelp av mikromatriser har vi i blod fra spedbarn med bronkiolitt forårsaket av respiratorisk syncytialvirus påvist nye gener som er kraftig opp- eller nedregulert. Ved å se på genuttrykk i navlestrengsblod fra disse barna har vi også funnet tegn på at immunsystemet deres er dårligere utviklet ved fødselen enn normalt. Dette kan være med på å forklare hvorfor noen barn er mer mottakelig for bronkiolitt forårsaket av respiratorisk syncytialvirus enn andre. Men funnene må tolkes med forsiktighet, sier han.

Fjærli forsvarte avhandlingen Epidemiological and molecular biological studies in respiratory syncytial virus bronchiolitis for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 16.1. 2009.


Mikromatrise: Et fast underlag, gjerne et objektglass, hvor det er plassert små genbiter tett i tett, som prikker i et kjent rutemønster. Ved hjelp av mikromatriser kan man undersøke genaktiviteten for titusener av gener samtidig.

Anbefalte artikler