Noskapin og warfarin – en potensielt farlig interaksjon

Kirsten Myhr Om forfatteren
Artikkel

Noskapin er et hostestillende middel som stort sett bare brukes i Skandinavia. Informasjon om stoffets egenskaper er derfor begrenset. Det er reseptfritt, og eventuell interaksjonsrisiko med andre legemidler vil ikke fanges opp på apotek eller hos lege dersom det ikke er nevnt i preparatomtalen.

I 2008 mottok RELIS Øst en bivirkningsmelding der en pasient som bruker warfarin fikk økt INR (> 8) etter å ha begynt med noskapin. I 2009 har vi mottatt ytterligere tre rapporter. Alle tilfellene ble oppdaget ved rutinekontroll hos lege og fikk heldigvis ingen medisinske konsekvenser.

Interaksjon mellom noskapin og warfarin er først nylig beskrevet, og begge publikasjonene er fra Sverige (1, 2). Interaksjonen er ikke beskrevet i internasjonale oppslagsverker (3) eller i preparatomtalen (4). I DRUID og i interaksjonskapitlet i Norsk legemiddelhåndbok er interaksjonen nevnt (5, 6). Årsaken til at interaksjonen er dårlig kjent, kan være at noskapin er lite brukt på verdensbasis. En annen årsak kan være at det er reseptfritt og dersom INR-stigningen ikke fører til alvorlig blødning, kan interaksjonen overses. Det kan også skje om pasienten blir innlagt med en blødning og ikke opplyser om inntak av noskapin.

Ved utgangen av 2006 var i alt åtte tilfeller rapportert til det svenske bivirkningsregisteret, ett tilfelle av blødning og sju tilfeller med INR-stigning (1). Scordo og medarbeidere beskrev fire tilfeller av INR-stigning fra et sentralsykehus i Sverige i 2007 (2). Dermed er det i alt kjent 11 tilfeller av økt INR og ett tilfelle av blødning i Sverige.

Interaksjon mellom warfarin og noskapin er altså ikke særlig godt kjent og er et utmerket eksempel på begrensninger i interaktive elektroniske interaksjonsdatabaser som skal si ifra om interaksjonspotensial for legemidler oppført på resepten. Noskapin er et reseptfritt legemiddel.

Interaksjonen illustrerer dessuten potensialet for alvorlige problemer med preparater som selges uten resept. Det er i tillegg risiko for at interaksjonen ikke vil oppdages ved eventuell sykehusinnleggelse dersom det ikke tas opp en god legemiddelstatus som omfatter reseptfrie legemidler. Informasjon i preparatomtale (4), Felleskatalogtekst og pakningsvedlegg er ikke oppdatert.

Apotek og leger må informere «Marevan-brukere» om at de må unngå noskapin. Tilfeller av INR-stigning og/eller blødning ved bruk av kombinasjonen meldes som bivirkning til RELIS.

Anbefalte artikler