Mentalisering på svensk

Finn Skårderud Om forfatteren
Artikkel

Rydén, G

Wallroth, P.

Mentalisering

Att leka med verkligheten. 336 s, tab. Stockholm: Natur & Kultur, 2008. Pris SEK 325

ISBN 978-91-27-02651-3

Begrepet mentalisering handler om våre evner til å forstå oss selv og andre, og er en forutsetning for samspill og relasjonsbygging. Psykologiske begreper kommer og går. De beste får oss til å forklare komplekse fenomener på nye vis, se nye sammenhenger, stimulere forskning og påvirke klinisk praksis (1). Mentalisering synes å være et slikt begrep. Mentaliseringstradisjonen er svært ung, men har allerede rukket å få meget stor oppmerksomhet fra fagfolk innen psykologi og psykiatri. Det skyldes dels den enorme produktiviteten til Peter Fonagy, Anthony Bateman og kolleger i London og Jon Allens miljø ved Menninger-klinikken i Texas. Men interessen skyldes også tradisjonens integrerende og inkluderende karakter. Som behandlingstradisjon vektlegges overordnede målsettinger som gjør at terapeuter fra forskjellige tekniske og teoretiske tradisjoner kan føle seg innlemmet samtidig som de blir utfordret til å reflektere over og justere egen praksis (2). Og ikke minst: Det hjelper at det virker. Mentaliseringsbasert terapi (MBT) er kunnskapsbasert praksis for alvorlige kliniske fenomener som borderline personlighetsforstyrrelse.

Psykiateren Göran Rydén og psykologen Per Wallroth har latt seg inspirere av denne tradisjonen, og har stått sentralt i å utvikle et mentaliseringsbasert psykoterapitilbud for pasienter med personlighetsforstyrrelser i Stockholm. Og gjennom denne boken ønsker de å bringe mentaliseringen hjem til Sverige – og Norden. Deres definerte målgruppe er langt flere enn terapeutene; «till alla som är interesserade av psykologi». Og de lykkes med å allmenngjøre mentaliseringstradisjonen gjennom et godt og tilgjengelig språk, og ikke minst gjennom en rekke eksempler fra både klinisk virksomhet og fra hverdagslivets mange utfordringer. Bokens styrke ligger nettopp i det pedagogiske, i å øke tilgjengeligheten til de sentrale elementene i mentaliseringsparadigmet, mer enn i faglig originalitet. Innholdsmessig ligger denne teksten meget tett på originaltekstene av skikkelser som Fonagy, Bateman og Allen.

Mentalisering er et nytt ord for kjente fenomener. Tradisjonens originalitet ligger i å lage synteser mellom psykologi og nevrovitenskapene, mellom kropp og sinn og mellom psykodynamisk psykoterapi og kunnskapsbasert medisin. Mentalisering er kjernen i et nytt intellektuelt rammeverk for psykoterapi. Målet er å skreddersy terapeutiske intervensjoner og holdninger overfor personer med forskjellige patologiske ytringer. Rydén & Wallroth gir oversiktlige og erfaringsnære introduksjoner til modellens forskjellige elementer – som revidert tilknytningsteori i kjølvannet av Bowlby, mentaliseringsevnenes betydning for affektregulering og psykopatologi, og hjernen. Jeg skulle gjerne ha sett at beskrivelsene av mentaliseringens nevropsykologi hadde vært noe mer utdypende. Og vi blir introdusert til grunnprinsippene i en samtaletradisjon som nettopp forsøker å fremme pasientenes mentaliserende evner.

Boken kan absolutt anbefales; og det gjelder til alle leger. Mentalisering viser til noe som angår oss alle hver eneste dag – den enkeltes evner til å se andre innenfra og se seg selv utenfra.

Anbefalte artikler