Finn Skårderud

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Finn Skårderud

Finn Skårderud
20.12.2016
Foto: Trond Isaksen Jo, det mener jeg at jeg vet: hvorfor jeg er lege. Vi lager fortellinger om oss selv, gjerne litt forenklete. Min er omtrent slik: Oppvokst i Østerdalen som eneste barn av to...
Finn Skårderud, Bente Sommerfeldt
01.05.2008
Begrepet «mentalisering» dreier seg om at vi alltid fortolker hverandre. Det omfatter det å forstå seg selv og andre – en nøkkelkompetanse i reguleringen av følelser. Hemmet mentalisering og...
Finn Skårderud
06.11.2008
Leonid Tsypkin (1926 – 82). Foto Mikhail Tsypkin Leonid Tsypkins roman bekrefter det vi verdsetter i litteraturen, i en prosa som dette er et sinn i stand til å hente nåde ut fra desperasjonen,...
Finn Skårderud
30.04.2009
Filmplakat fra Jean-Jacques Beineix’ Betty blue, foto Album-Online/GV-Press/NordicPhotos Filmen som medium beveger seg i spenningsfeltet mellom kunst og kommersiell underholdning, og er slik sett en...
Finn Skårderud
10.09.2009
Martin Scorseses film Taxi Driver fra 1976 er et mesterverk innenfor filmkunsten. Hovedpersonen får ikke sove. Søvnløsheten skyldes både indre og ytre uro. Filmen viser oss nattens brutale New York...
Finn Skårderud
16.04.2009
Det står ikke mye om selvskadende atferd i verdenslitteraturen, men den er til stede. I det følgende presenteres noen eksempler som forhåpentligvis kan tydeliggjøre mangfoldet i selvskading som...
Finn Skårderud
24.09.2009
Dorothy Parker (1893–1967) var amerikansk poet og forfatter, kjent for sine ondsinnede vittigheter, såre vers og skarpe blikk for svakhetene hos moderne urbane mennesker. Hun skriver om sin...
Finn Skårderud
08.10.2009
Depresjon var et tilbakevendende tema i den amerikanske maleren Edward Hoppers (1882–1967) liv. Hopper er kjent som en av dem som i nyere tid mest overbevisende visuelt har formidlet melankolien. I...
Finn Skårderud
12.03.2009
Rydén, G Wallroth, P. Mentalisering Att leka med verkligheten. 336 s, tab. Stockholm: Natur & Kultur, 2008. Pris SEK 325 ISBN 978-91-27-02651-3 Begrepet mentalisering handler om våre evner til å...
Finn Skårderud
16.04.2009
Sutton, J. Healing the hurt within Understand self-injury and self-harm, and heal the emotional wounds. 3. utg. 486 s, tab, ill. Oxford: How to Books, 2007. Pris GBP 17 ISBN 978-1-84528-226-4...
Finn Skårderud
06.04.2006
Åkerman, Sofia Sebrapiken 247 s. Oslo: Humanist forlag, 2005. Pris NOK 268 ISBN 82-92622-07-1 Dette er en ung kvinnes selvbiografiske beretning om mange år med alvorlig selvskading og anorexia...
Finn Skårderud
14.12.2006
Oppenheim, Lois A curious intimacy Art and neuro-psychoanalysis. 198 s, ill. East Sussex: Routledge, 2005. Pris GBP 30 ISBN 1-58391-806-X I et manuskript fra 1895, Prosjekt for en vitenskapelig...
Finn Skårderud
14.12.2006
Salemonsen, Helge Under kunnskapens tre Om selvbevisstheten. 423 s, tab, ill. Oslo: Vidarforlaget, 2005. Pris NOK 398 ISBN 82-7990-027-6 Denne boken har det tatt 17 år å skrive. Den er et essay på...
Finn Skårderud
14.12.2006
Thuen, Frode Utro Om kjærlighetens bakgater. 280 s. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2006. Pris NOK 349 ISBN 82-05-32818-8 1 + 1 + 1 = uendelig.  Dette er én måte å nærme seg utroskapens kompleksitet på...
Finn Skårderud
05.10.2006
Røer, Anne Spiseforstyrrelser Symptomforståelse og behandlingsstrategier. 144 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2006. Pris NOK 299 ISBN 82- 05 -35190- 2 Psykolog Anne Røer er en av våre mest...
Finn Skårderud, Jan H. Rosenvinge, K. Gunnar Götestam
12.08.2004
I løpet av de siste 20 år har spiseforstyrrelser endret karakter fra å være et «sjeldent tilfelle» til å bli et «hett tilfelle». Det er tvilsomt om forekomsten har økt dramatisk i befolkningen ( 1 ,...
Finn Skårderud
23.09.2004
Det er et grunnleggende premiss i denne artikkelen at spiseforstyrrelser tematiserer konflikter omkring identitet. I det psykiatriske sykdomspanoramaet beskrives spiseforstyrrelsene som unike i kraft...
Jorunn Sundgot-Borgen, Monica Klungland Torstveit, Finn Skårderud
26.08.2004
Regelmessig fysisk aktivitet og utøvelse av idrett medfører økt fysisk form og forbedret helse. I midten av 1980-årene kom de første undersøkelsene som viste en overhyppighet av idrettsutøvere med...
Finn Skårderud
20.05.2001
Er det umoderne å skamme seg? Jeg vil anvende dette spørsmålet som springbrett for å diskutere hvordan skammen endres i kulturen. I min fortolkning forsvinner ikke skammen i det moderne, men den blir...
K. Gunnar Götestam, Finn Skårderud, Jan H. Rosenvinge, Einar Vedul-Kjelsås
26.08.2004
Det er velkjent at overvektige overspiser og har et generelt høyere matinntak enn energiforbruk. Stunkard ( 1 ) beskrev imidlertid overvektige personer som også overspiste kraftig i mer avgrensede...