Knapt om bruk av sonder, dren og kanyler

Kjetil Søreide Om forfatteren
Artikkel

Brooks, A

Mahoney, P

Rowlands, B

ABC of tubes, drains, lines and frames

88 s, tab, ill. Oxford: Wiley-Blackwell, 2008. Pris GBP 20

ISBN 978-1-4051-6014-8

Det foreligger en rekke bøker i den såkalte «ABC-serien» fra BMJ Books utgitt av Wiley. De fleste er beregnet for allmennpraktikere, studenter, leger i utdanning, og sykepleiergrupper. Denne ABC-boken er også rettet mot denne gruppen, men kanskje i noe større grad også mot pleiergruppen og utdanningskandidater i kirurgiske fag, samt til allmennpraktikere som overtar deler av postoperativ omsorg, der dette er aktuelt.

I boken omtales og beskrives bruk av en rekke kanyler, dren, tuber, sonder, bandasjer og enkelte andre remedier som benyttes i forbindelse med sår eller kirurgisk behandling. De 13 kapitlene er enten delt inn etter anatomiske forhold («the chest» og «hepatobiliary»), utstyr («lines», «stomas» og «surgical drains») eller kirurgisk problemstilling («the complex abdomen» og «surgical airways»). Kapitlene er enkle og konsise, med flere fargeillustrasjoner og tekstbokser som fremhever budskapet. Dette er samtidig ulempen med fremstillingen: det kan bli vel knapt og betont fra forfatternes vinkel. I tillegg er den preget av det som er vanlig i britisk helsevesen, noe som ikke alltid er overførbart til norske forhold. De færreste norske utdanningskandidater ville vel vite hva et Jackson-Pratt-dren eller et Penrose-dren er?

Forfatterne starter noe merkelig med kapitlet om «the complex abdomen» som bl.a. inkluderer åpen buk etter skadekontrollerende kirurgi, hvordan legge en «vac-pac» og plassering av stomier. Kapitlet er velillustrert, men meget kortfattet hva gjelder teksten. Mer fyldig, men fortsatt konsist, er håndtering av kirurgiske luftveier (som likevel nå i all hovedsak håndteres av intensivleger de fleste steder). Det hadde kanskje vært mer hensiktsmessig å starte med «utstyrskapitlene», og deretter ta for seg mer problemorienterte kapitler suksessivt.

Kapitlet om smerte inneholder vel mange patofysiologiske illustrasjoner og flytdiagrammer i forhold til den prosedyremessige tilnærmingen som tilstrebes. Gjennomgående i kapitlene presenteres lister med for eksempel komplikasjoner forbundet med prosedyre, hvor disse utelukkende fremstår som opplisting uten «vanligste» eller «sjeldne» eller prosent/forekomst, noe som svekker fremstillingen. Boken avsluttes med ett kapittel om basis for måling av hjernetrykk, samt et kapittel kalt «frames, pins and plaster» som omhandler ortopedenes bruddbehandling med pinning, fiksering, og gipsing på knappe fire sider – noe som blir for lite omfattende i alle tilfeller.

Som en introduksjon til dagligdagse dippedutter som benyttes på sykehusavdelinger er dette en grei innføring. Behovet for strukturert kunnskap rundt dette er absolutt til stede i undervisning av studenter og kandidater. Imidlertid ville jeg heller foretrukket å se gjennom filmsnuttene på de ulike former for prosedyrer som nå er tilgjengelig på hjemmesiden til for eksempel New England Journal of Medicine (1) for innsikt og kunnskap om bruk av dren, tuber, sonder og kanyler. Disse filmene er både mer informative og morsommere å se på.

Anbefalte artikler