Gladbok for den som vil forandring

Knut E. Schrøder Om forfatteren
Artikkel

Tyrdal, S.

Endringsglede

Forandring på egne premisser. 271 s, ill. Asker: Humorologisk forlag, 2008. Pris NOK 345

ISBN 978-82-997317-2-0

Hvorfor er det så vanskelig å se på forandringer som noe positivt? Forfatteren, som er ortoped, forsøker her å gi svar på dette – ved hjelp av 75 suksesshistorier, 80 sider «coachende» spørsmål, inspirerende fakta, stimulerende tips og en modell for personlige og organisatoriske endringer. Han utfordrer også leserne til en test på hvor gode de er til å tåle endring.

Målgruppen er definert ut fra utsagnet «boken for superledere som sørger for at medarbeidere påvirker og leder seg selv». Det er i hvert fall en ambisiøs tilnærming. Vi har alle behov for å forandre oss i et samfunn som stiller større krav til raskere og mer gjennomgripende endring enn noen gang tidligere.

Det hele er bygd opp rundt sitater og personlige historier – utgangspunkt for drøfting av oppgaver, som presenteres etter hvert avsnitt. Det blir ganske mange oppgaver, og forfatteren mener at materialet egner seg ypperlig for refleksjon i grupper. Med alle de kritiske spørsmålene som stilles til leseren er jeg i tvil om at gruppearbeid er det man først bør ty til.

Det er ingen tvil om at humor, glede og positiv innstilling til endring er svært viktig. Dette er bokens styrke. Men med alle oppgavene og gjennomgang av de seks faser som forfatteren har i sitt endringshjul, er jeg litt i tvil om han vil nå ut til dem som virkelig trenger det – de som ikke vil endre seg eller har begrenset humoristisk sans og selvironi.

Endringshjulets seks faser er greit beskrevet. Kanskje ville jeg ha lagt mer vekt på fase 6: stabil, vedvarende endring. Dette er vel noe av det vanskeligste med alle endringer – stadig å være i forandring, å lete etter forbedring og forandring hos en selv, i ens organisasjon og gjerne også i privatlivet.

Det er ingen tvil om at dette er en «gladbok». Den henvender seg til ledere i alle bransjer. Utfordringen blir å få både ledere og medarbeidere til virkelig å være opptatt av endringsglede. En ugleillustrasjon er gjennomgangfigur – ikke tilfeldig valgt. Jeg savner referanse til Nils Arne Eggens Godfoten, siden Eggen og Tyrdal etter min mening har mange gode egenskaper til felles.

Endringsglede har mye fin humor og tvinger leseren til refleksjon over seg selv. Jeg tror først og fremst den vil appellere til ledere, som kan plukke opp mange nyttige ideer til bruk i endringsarbeid.

Anbefalte artikler