Knut E. Schrøder

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Knut E. Schrøder

Knut E. Schrøder
17.04.2008
Johannessen, J-A Olaisen, J. Styring av helseforetak Hvorfor er sykehus så vanskelige å styre? 192 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2007. Pris NOK 249 ISBN 978-82-450-0473-1 Først presenteres vi...
Knut E. Schrøder
26.03.2009
Tyrdal, S. Endringsglede Forandring på egne premisser. 271 s, ill. Asker: Humorologisk forlag, 2008. Pris NOK 345 ISBN 978-82-997317-2-0 Hvorfor er det så vanskelig å se på forandringer som noe...
Mons Lie, Knut E. Schrøder, Steinar Solberg
26.02.2009
Kollega Elikanida Egorovna Volosevitcj døde 7. desember 2008, 80 år gammel, på nr. 1 bysykehus i Arkhangelsk, ti dager etter at hun ble påkjørt av en bil. Hun var da fortsatt direktør på dette...
Knut E. Schrøder
03.06.2004
Vi er alle opptatt av å ha et godt helsevesen. I Norge er et godt og trygt offentlig helsetilbud en av grunnsteinene vi tar for gitt – og som må være på plass for at folk velger å bygge, bo og bli...