Knut E. Schrøder

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Knut E. Schrøder

Helge Stalsberg, Knut Rasmussen, Rolf Seljelid, Jarle Aarbakke, Knut E. Schrøder, Jan Martin Maltau
12.10.2020
Professor Arne F. Nordøy døde 24.7.2020. Med dette er en pioner ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet og Universitetssykehuset Nord-Norge gått bort...
Knut E. Schrøder
17.04.2008
Johannessen, J-A Olaisen, J. Styring av helseforetak Hvorfor er sykehus så vanskelige å styre? 192 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2007. Pris NOK 249 ISBN 978-82-450-0473-1 Først presenteres vi...
Mons Lie, Knut E. Schrøder, Steinar Solberg
26.02.2009
Kollega Elikanida Egorovna Volosevitcj døde 7. desember 2008, 80 år gammel, på nr. 1 bysykehus i Arkhangelsk, ti dager etter at hun ble påkjørt av en bil. Hun var da fortsatt direktør på dette...
Knut E. Schrøder
26.03.2009
Tyrdal, S. Endringsglede Forandring på egne premisser. 271 s, ill. Asker: Humorologisk forlag, 2008. Pris NOK 345 ISBN 978-82-997317-2-0 Hvorfor er det så vanskelig å se på forandringer som noe...
Knut E. Schrøder
03.06.2004
Vi er alle opptatt av å ha et godt helsevesen. I Norge er et godt og trygt offentlig helsetilbud en av grunnsteinene vi tar for gitt – og som må være på plass for at folk velger å bygge, bo og bli...