Endringskynisme

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Amundsen, O

  Kongsvik, T.

  Endringskynisme

  197 s, ill. Oslo: Gyldendals Akademisk, 2008. Pris NOK 289

  ISBN 978-82-05-38402-6

  «Endringskynisme» er et nytt ord som intuitivt gir mening. Det defineres som en innstilling der medarbeiderne opplever at endringene er forstyrrende, ikke medfører bedring og tar oppmerksomheten vekk fra kjerneoppgavene. Denne utgivelsen er for den som søker teoretisk kunnskap om endringer og medvirkning i organisasjoner. Den skiller seg fra mange andre ledelsesbøker i ved at man forsøker å se organisasjonsendringene nedenfra og opp, ikke omvendt.

  Man forsøker å forklare hva endringskynisme er, hvordan den oppstår og ikke minst hva som kan gjøres for å forhindre fenomenet. Forfatterne har begge doktorgrad på området og troverdighet gjennom den omfattende datainnsamling de har gjort i tre norske bedrifter.

  I første del forklares en del begreper knyttet til organisasjon og endring, deretter følger en del eksempler fra praksis. Videre presenteres modeller som kan forklare endringskynisme. Siste del er viet spørsmålet om hvordan man kan unngå fenomenet ved hjelp av medvirkning eller «empowerment», som det heter på engelsk og som heller ikke forfatterne har greid å finne et godt norsk begrep for.

  Endringskynisme vekker stor grad av gjenkjennelse. Fenomener som «endring for endringens skyld», «resirkulering av ideer», «praksisfjerne løsninger» og «pseudomedvirkning» er alle kjente.

  Man kjenner seg igjen i det meste som beskrives og undrer seg over hvorfor ikke flere ledere og organisasjoner lærer av sine feil? At ikke alle endringer er positive, at det legges for lite vekt på motivasjon for endring. At den beste motivasjonen er en krise der flertallet skjønner at man må gjøre noe annerledes for å komme ut av den. Forfatterne skriver at sett fra et ledelsesperspektiv betraktes motstand som noe negativt. De foreslår at det noen ganger kan være en dårlig idé å gjennomføre endringer. Det mest aktuelle eksemplet for meg er hovedstadsprosessen i Oslo, der mange tenker at beslutningene har gått for fort og at det har vært for lite medvirkning og man har problemer med å forstå gevinsten av en så omfattende endring. Jeg håper deltakerne har fått denne boken. Anbefales!

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media