Per Egil Kummervold

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Per Egil Kummervold

Per Egil Kummervold
26.02.2009
Bruk av Internett til helseformål øker stadig og blir også mer interaktiv. Det vil gi nye utfordringer for helsevesenet. Undersøkelsen eHealth Trends omfattet nesten 15 000 telefonintervjuer i to...
Per Egil Kummervold, Marianne Trondsen, Hege Andreassen, Deede Gammon, Per Hjortdahl
21.10.2004
Norske myndigheter uttrykker gjennom handlingsplanene Si@ og Samspill 2007 et klart mål om at pasienter skal kunne bruke Internett i kontakten med helsevesenet ( 1 , 2 ). En undersøkelse fra 2002...