()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det finnes ingen faste regler som sier at man alltid skal skrive noen tall med sifre og andre med bokstaver. Vanligvis er det slik at de små skrives med bokstaver, men dette praktiseres ulikt i ulike redaksjoner. I forfatterveiledningen kan du finne ut hva som er praksis i Tidsskriftet.

  Tallord. Grunntall til og med ti skrives med bokstaver, fra og med 11 skrives de med sifre i løpende tekst, f.eks.:

  tre pasienter, 14 pasienter

  men

  tallene 2 – 12

  Ordenstall skrives med arabiske tall og punktum etter, f.eks.: 1. (første), 33. (trettitredje) eller med bokstaver.

  Ordenstallet for 0 (null) skrives 0-te eller nulte. Merk også n-te, n-te-gradslikning.

  Romertall skrives uten punktum, f.eks.: Harald V

  Ved nummerering brukes tall, f.eks.:

  dag 3, side 5

  Fotnoter merkes også med tall (ikke stjerner), f.eks.:

  ¹p < 0,01

  ²p < 0,001

  Ved talluttrykk brukes både særskriving og sammenskriving, f.eks.:

  fem års alder, men femårsalderen

  12 års alder, men 12-årsalderen

  fire ukers ferie, men

  et ettårsmateriale, to femårsperioder

  tiårsgrupper

  tiårs aldersgrupper

  Ved talluttrykk med benevning brukes tall, f.eks.:

  6 kg

  kr 150 eller 150 kroner

  kr 15,30

  kr 14,00

  Ved bruk av tall i forbindelse med kroner brukes utelukkende tall, også for dem under 10:

  5 kroner og 2 millioner kroner.

  Ved desimaltall brukes komma (ikke punktum), f.eks.:

  Hb 12,8 g/100 ml

  Substantivets tall ved brøk og desimaltall, f.eks.:

  2 1/2 gang eller to og en halv gang

  men 2,5 ganger

  Brøk, f.eks.:

  1/3 eller en tredel

  1/4 eller en firedel

  Gangetegn

  Prikk ved matematiske angivelser, f.eks.:

  8 · 9 = 72

  Trombocytter 125 – 400 · 10⁹/l

  Tegnet x ved formater og pakningsstørrelser, f.eks.:

  Maleriet måler 90 x 120 cm

  Endose: 2 x 49 stk.

  Tall fra og med 1 000 skilles ut med mellomrom, f.eks.:

  3 600

  2 – 4 000 (= to til fire tusen)

  2 000 – 4 000 (= to tusen til fire tusen)

  Flere språkråd finner du på www.tidsskriftet.no/index.php?nota_id=540

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media