Kjært barn...

Språkspalten
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Navn på statlige institusjoner skal være i henhold til Språkrådets normer. Prinsippet for institusjonsnavn er stor forbokstav i første ord og små i de neste. Heretter vil dette bli praktisert strengere i Tidsskriftet.

  Fra og med nr. 1/2009 vil vi skrive sykehusnavnene slik det blir anbefalt i Statsspråk (1). Det vil da hete Haukeland universitetssykehus, Stavanger universitetssjukehus og St. Olavs hospital.

  1.12. 2008 ble Oslo universitetssykehus HF stiftet. Det består av de tidligere Aker universitetssykehus, Rikshospitalet og Ullevål universitetssykehus. Hvordan tilhørighet til en av disse eventuelt skal markeres, er ennå ikke klart.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media