Bakterier, virus og gener

Marit Fjellhaug Nylund Om forfatteren
Artikkel

Kursiv eller ikke kursiv av navn på gener og bakterier, punktum eller ikke punktum etter forkortet artsnavn? Dette er spørsmål som vi ofte får fra våre artikkelforfattere. Her er et lite utdrag fra Tidsskriftets nettsider om denne praksisen.

Navn på bakterier

Artsnavn på bakterier og andre mikroorganismer (f.eks. sopp) består på latin som regel av to ledd. Artsnavnet består av slektsnavnet skrevet med stor forbokstav (ev. forkortet til den store forbokstaven alene) fulgt av det såkalte spesifikke epitet som skrives med liten forbokstav, f.eks.:

Chlamydia trachomatis (nevnes i fullstendig form første gang)

C trachomatis (nevnes senere i denne kortform)

Schistosoma japonicum

S japonicum

Hvis slektsnavnet brukes alene, skrives dette i sin ubøyde, usammensatte form med stor forbokstav, f.eks.:

Chlamydia

Neisseria

Schistosoma

I bøyde former eller som ledd i sammensatte ord benyttes liten forbokstav, f.eks.:

neisserier, chlamydier, schistosomer

shigellabakterier

chlamydiapositiv, schistosomaproblem

Bakterienavn kursiveres ikke.

Virus

NB! Det er ingen enhetlig skrivemåte for virus, f.eks.:

coxsackievirus, Epstein-Barr-virus

herpes simplex-virus

Gener

Gennavn skrives vanligvis med små bokstaver og i kursiv, f.eks.:

eng-gen, pax-gen, hox-gen

pit-gen, oct-gen

myc-onkogen, ras-onkogen

men

POU-gen (initialord av pit, oct, unc)

Flere språkråd finner du på www.tidsskriftet.no/index.php?nota_id=501

Anbefalte artikler