Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Artikkelen er skrevet av 14 norske barneleger.

Initiativet til studien ble tatt av prosjektleder Alf Meberg i 2004. Da etablerte han et kontaktnett med klinisk aktive norske nyfødtmedisinere. Disse opprettet et screeningprogram ved barselavdelingen ved sine sykehus i henhold til protokoll for prosjektet. Barselpersonalet gjennomgikk nødvendig opplæring og sto for informasjonen til foreldrene og den praktiske testingen. Prosjektet ble gjennomført med stor entusiasme, og alle avdelingene som deltok, har trolig implementert pulsoksymetri som fast rutine.


Pulsoksymetri: Et mål for arteriell oksygenmetning og den mest verdifulle enkeltvariabel angående barnets kardiopulmonale status. Selve testingen er like enkel som å ta temperaturen. Det tar 3 – 4 minutter og gjøres gjerne ved sengen med mor til stede eller ved stell av barnet.

Anbefalte artikler