Overdiagnostikk av brystkreft

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Artikkelen er skrevet av to norske forskere og en amerikaner.

Per-Henrik Zahl er lege og seniorstatistiker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt. Jan Mæhlen er overlege og professor ved Patologisk-anatomisk avdeling, Ullevål universitetssykehus. Sisteforfatter er H. Gilbert Welch, som er tilknyttet Center for the Evaluative Clinical Sciences, Dartmouth Medical School i New Hampshire og Department of Veterans Affairs Medical Center i Vermont.


Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant kvinner i den vestlige verden. Forekomsten er økende. Nær 2 700 kvinner fikk brystkreft i Norge i 2006. Årsakene til sykdommen er ukjent.

Mammografiscreening: I 2004 ble det norske mammografiprogrammet landsdekkende. Alle kvinner i alderen 50 – 69 år blir nå invitert til undersøkelse annethvert år. Hensikten er å oppdage brystkreft i tidlig fase og dermed styrke muligheten for kurativ behandling.

Regresjon (lat. regressio: tilbakegang) brukes i forskjellige betydninger, bl.a. tilbakedanning av en patologisk prosess, for eksempel en svulst.

Anbefalte artikler