Konisering gir økt svangerskapsrisiko

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kvinner som har fått utført konisering, har økt risiko for ekstremt for tidlig fødsel eller sen abort.

  Inngrep på livmorhalsen i form av konisering der den ytterste delen av livmorhalsen fjernes pga. celleforandringer, er en vanlig operasjon som utføres hos ca. 2 500 – 3 000 kvinner årlig i Norge. I de senere tiårene er kvinnene blitt eldre når de starter med å få barn. Flere kvinner er derfor blitt konisert før de har fått sitt første barn eller på et tidspunkt hvor de fortsatt ikke har fått det antall barn de ønsker. Det betyr at flere kvinner gjennomfører svangerskap og fødsel etter konisering.

  Norske forskere har nå funnet at kvinner som har fått utført en konisering, har en 3 – 4 ganger økt risiko for å føde for tidlig i et svangerskap etter inngrepet sammenliknet med kvinner som ikke er operert på livmorhalsen eller er operert etter avsluttet svangerskap (1). 17 % av de opererte kvinnene fødte før 37. svangerskapsuke.

  – Vi koblet data fra Kreftregisteret med alle registrerte svangerskap i Norge i perioden 1967 – 2003. Studien omfatter ca. 2,1 millioner fødsler registrert i Medisinsk fødselsregister, hvorav ca. 72 000 kvinner hadde fått utført en konisering. Av disse hadde 15 108 kvinner fått utført inngrepet før fødsel, sier førsteforfatter Susanne Albrechtsen ved Kvinneklinikken, Haukeland universitetssykehus.

  – Studien viste at risikoen for å føde for tidlig var økt både før 28. og 32. svangerskapsuke sammenliknet med kvinner som ikke er operert på livmorhalsen eller er operert etter avsluttet svangerskap. En høyere andel av disse kvinnene opplever en sen abort. Risikoen for å føde for tidlig faller med økende gestasjonsalder.

  I gruppen av barn som blir født for tidlig, utgjør konisering kun forklaringen hos ca. 2 % av kvinnene, men kvinnene er lette å identifisere. Kvinner som blir konisert, bør informeres om at de har økt risiko for å føde for tidlig, sier Albrechtsen.

  Ordforklaringer

  Konisasjon (kileoperasjon) er en gynekologisk operasjon som består i at man skjærer ut en kon med vev rundt livmortappens åpning som kirurgisk behandlingsmetode og/eller som mikroskopisk undersøkelse ved mistanke om kreft (1).

  Medisinsk fødselsregister er et landsomfattende helseregister over alle fødsler i Norge. Det ble opprettet i 1967 og inneholder opplysninger av stor betydning for studier av perinatale helseproblemer.

  Kreftregisteret ble opprettet i 1952 og har som formål å kartlegge kreftsykdommenes utbredelse i landet og belyse endringer over tid samt drive forskning. Registeret er basert på obligatorisk melding av alle tilfeller av kreft og forstadier til kreft fra patologer og klinikere i tillegg til regelmessig kobling mot Statistisk sentralbyrås dødsregister (2).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media