Nye perspektiver – og utfordringer

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Forsiden på dette nummeret markerer begynnelsen på en ny årgang av Tidsskriftet – den 129.! I tillegg til at den illustrerer oppdagelsen som lå bak nobelprisen i kjemi i 2008, er den også et bilde på nye perspektiver og muligheter i medisinsk diagnostikk og behandling.

Medisinsk forskning og utvikling gir nye forhåpninger for pasientene, men også nye utfordringer. Hvem skal få nyte godt av som oftest svært dyre nye metoder? Hvem skal bestemme? I to artikler i årets første utgave (s. 17 og s. 21) samt i årets første podkast diskuteres bl.a. disse problemstillingene.

Godt nytt år!

Anbefalte artikler