Mindre ensomhet?

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Like før jul omtalte Aftenposten bisettelsen til en 83 år gammel kvinne. Ingen andre enn presten og begravelsesagenten var til stede. Mange tror at samfunnsutviklingen de siste årene har bidratt til økt ensomhet og sosial isolasjon. Anders Barstad finner i en ny doktoravhandling liten støtte for dette. På enkelte områder peker utviklingen i motsatt retning. I 1980 manglet 27 % av befolkningen en fortrolig venn, i 2002 var andelen 14 %, viser levekårsundersøkelser.

Anbefalte artikler